Lokalna Grupa Działania Razem Silniejsi
ul.Armii Krajowej 3 19-300 Ełk
tel. 87 610 44 37 / 505 036 318
fax. 87 610 38 70
e-mail:
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.